Biopatika - zdrav z prody

Jak nakupovat

Jak nakupovat

1)
- Vyplte sv daje v registranm formuli, odkaz "registrace" najdete na kad strnce.
- Do kolonek Pihlen vyplte vmi zvolen identifikan daje.
- Uveden "Pihlaovac email" slou k:

Pihlen na V et na www.bioapatyka.cz
Bude na nj odeslno potvrzen registrace
Budou na nj odeslny kopie vaich objednvek
Budou na nj odeslny informace o asu a zpsobu expedice
V ppad zvolen "Zasln novinek" vm na nj budeme zaslat novinky na www.bioapatyka.cz (zasln novinek lze kdykoliv zruit ve vai registraci).

- Tyto daje si poznamenejte pro ppadn dal nkupy na www.bioapatyka.cz
- Poloky s hvzdikou jsou povinn pro spn vyzen nsledn objednvky.
- Po odesln daj budete automaticky pihleni.

2)
- Jste-li pihleni zvolte pslunou kategorii v levm menu.
- Po vbru poadovanho zbo vyplte vpravo poadovan mnostv a kliknte na tlatko "Koupit"
- spn pidn do nkupn taky se projev v levmhornm rohu, kde je uvedeno  poet poloek v nkupn tace a celkov souet vybranch poloek.
- Kad poloka ve vpise m svou detailn kartu, kterou zobrazte kliknutm na nzev zbo, nebo na nhledov obrzek
- Mete se libovoln pohybovat v jednotlivch kategorich bez rizika ztrty ji vybranch poloek z nkupnho koku.
V jednotlivch polokch se nezobrazuje cena za baln a potovn, to je stanoveno ve vi 130,- K pi zasln v rmci esk republiky. (Do Slovensk republiky to je cca 280,- K.)
3)
- Ukonte-li vbr zbo na www.bioapatyka.cz, kliknte na poloku "nkupn  kok", kter se nalz na kad strnce v pravm hornm rohu.
- Po zobrazen obsahu nkupnho koku mte jet monost pidat nebo odebrat zbo z nkupnho koku. Odebrn poloky z koku provedete pepsnm aktulnho mnostv na nov poadovan mnostv a zvolte "Pepotat" (pro pln odstrann poloky zvolte "Odstranit" u vybran poloky)
- Pokud mte v nkupn tace ve co chcete objednat, vyberte zpsob dopravy. V ppad, e jsou pod objednanm zbom msto vbru zpsobu dopravy, kolonky pro vyplnn emailu a hesla - pihlate se, ppadn se registrujte pokud nejste registrovni. Bez pihlen nelze uskutenit objednvku !
- Korektn odesln objednvky je potvrzeno zaslnm kopie na vmi uvedenou e-mailovou adresu.
- Pokud Vm nepijde kopie objednvky, zkontrolujte si prosm sprvn vyplnn vai e-mailov adresy!!

Pjemn nkup Vm peje Bioapatyka.cz